Prosty wniosek o informację publiczną

Taki wniosek wygląda mniej więcej tak :

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  (Dz.U.2018.0.1330 t.j. )  wnoszę o udostępnienie informacji publicznej to jest (albo w następującym zakresie):

  • (1) protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy A……. przeprowadzonej w dniach od 01 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w A……. ,  wraz z załącznikami

Informację w postaci skanu protokołu kontroli (plik pdf) bądź kopii pliku w którym protokół został  zapisany (plik pdf) proszę przesłać  pocztą elektroniczna na adres e-mail : ………………

W przypadku publikacji  ww. informacji w BIP, wnoszę tylko o informacje w powyższym zakresie i nie przysyłanie wnioskowanej informacji. (można to dopisać, nie jest to konieczne , jak tak robię )

Wniosek był adresowany do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej ) która przeprowadza kontrole w gminach, protokoły z tych kontroli powinna publikować gmina w BIP ale ich tam nie było. O fakcie kontroli dowidziałem się z Biuletynu Informacji Publicznej RIO ale tam nie było protokołów więc wysłałem taki anonimowy wniosek o udostępnienie informacji i go otrzymałem w ciągu dwóch tygodni, bez żadnych problemów.

jak wygląda prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przykładowy wniosek o informację publiczną

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać w komentarzach jest też mail w pierwszym wpisie na głównej stronie, zachęcam do współpracy.

Anonimowy wniosek o informację publiczną (1)

Anonimowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest czasem jedyną szansą na dostęp do takiej informacji gdy nie chcemy podawać swoich danych osobowych. Dlatego warto spróbować wysłać taki wniosek drogą mailową do urzędu, bez podawania swoich danych osobowych.
Ten sposób powinien się sprawdzić w przypadku dostępu do takich informacji które, powinny być opublikowane w biuletynie informacji publicznej a się tam do tej pory nie znalazły. Trudno powiedzieć dlaczego informacje w niektórych urzędach nie są publikowane na bieżąco ale z własnego doświadczenia wiem, że wysłanie maila o informacje, której nie można znaleźć w BIP powoduje, że urząd stara się pamiętać potem o publikowaniu na bieżącego tego typu informacji, wszystko jednak zależy od władz, czy mają problem wywiązywania się z obowiązku jawnego działania czy podchodzą do tematu poważnie.

Czasami, jednak się może zdążyć, że władzy nie spodoba się nasz anonimowy wniosek o udzielenie informacji publicznej, nie będą chciały udostępnić nam wnioskowanej informacji. W takiej sytuacji poproszą nas o podanie naszych danych, które będą potrzebne do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Jeżeli nie odpowiemy na wezwanie urzędu i nie podamy danych, nasz wniosek nie będzie rozpatrywany.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że jeżeli zależy Ci na jawności w Twoje gminie, możesz dołączyć się do grupy osób które wymieniają się wnioskami by nie wysyłać ich do swoich gmin 🙂 taki powiedzmy “łańcuszek” A>B>C>D>E > A…

Inicjatywa na rzecz jawności

Kwestia tego co mówi orzecznictwo sądów administracyjnych na temat anonimowych wniosków o inforamcję publiczną w drugim poście z tego tematu.