Prosty wniosek o informację publiczną

Taki wniosek wygląda mniej więcej tak :

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  (Dz.U.2018.0.1330 t.j. )  wnoszę o udostępnienie informacji publicznej to jest (albo w następującym zakresie):

  • (1) protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy A……. przeprowadzonej w dniach od 01 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w A……. ,  wraz z załącznikami

Informację w postaci skanu protokołu kontroli (plik pdf) bądź kopii pliku w którym protokół został  zapisany (plik pdf) proszę przesłać  pocztą elektroniczna na adres e-mail : ………………

W przypadku publikacji  ww. informacji w BIP, wnoszę tylko o informacje w powyższym zakresie i nie przysyłanie wnioskowanej informacji. (można to dopisać, nie jest to konieczne , jak tak robię )

Wniosek był adresowany do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej ) która przeprowadza kontrole w gminach, protokoły z tych kontroli powinna publikować gmina w BIP ale ich tam nie było. O fakcie kontroli dowidziałem się z Biuletynu Informacji Publicznej RIO ale tam nie było protokołów więc wysłałem taki anonimowy wniosek o udostępnienie informacji i go otrzymałem w ciągu dwóch tygodni, bez żadnych problemów.

jak wygląda prosty wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przykładowy wniosek o informację publiczną

W razie jakichkolwiek pytań, proszę pisać w komentarzach jest też mail w pierwszym wpisie na głównej stronie, zachęcam do współpracy.

Dodaj komentarz